Информация за връзка

Формуляр за заявка

Попълнете полето

Моля, преминете през проверка на рекапча

Адрес

бул „6-ти Септември“ 254, етаж 5, офис 1, 4006 Пловдив, България

Електронна поща
info@impexron.bg
Телефон
+359 (32) 571 212

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ